Thứ Năm, 18 Tháng Tám, 2022 - 11:03 chiều

Tag Archives: Hóa Trang Đặc Biệt

Hóa Trang Đặc Biệt

HÓA TRANG ĐẶC BIỆT: Máu đặc, máu loãng, máu trong và ngoài không khí v.v.. Vết thương, vết bỏng, vết cắt v.v… Đứt tay, đứt chân v.v… Mô phỏng đạo cụ tay chân và các chi trên cơ thể theo tỷ lệ 1:1 của diễn viên bằng silicon Mọi chi …

Đọc tiếp