Thứ Sáu, 19 Tháng Tám, 2022 - 12:10 sáng

Phim truyện cải lương: Hoa Nở Vườn Tâm

  • Giám đốc sản xuất: Trịnh Thúy Bích
  • Tác giả: Bích Thu – Việt Khang
  • Âm nhạc: Bùi Ngọc Thịnh
  • Cổ nhạc: Văn Hải, Huỳnh Tuấn, Duy Kim, Văn Đức
  • Thu âm: Lưu Nguyễn
  • Kịch vụ: Tấn Lộc
  • Diễn viên: NDƯT Mỹ Thu, NDƯT Tô Châu, Nguyễn Văn Khởi, Hoàng Oanh, Lý Thu, Thanh Sử, Bích Hạnh, Duy Mỹ
  • Dựng phim: N2 Media

About N2M

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.